کاشت ریش تهران

کاشت ریش در تهران کاشت ریش در تهران  کاملا  همانند به کاشت موی سر انجام می شود ، اما کاشت ریش برای پزشکان از میزان حساسیت و دقت بالاتری برخوردار است زیرا پزشک باید در صورت فرد این کار راانجام دهد. در کاشت ریش پزشک باید به جهت رشد موها یا به اصطلاح زاویه خواب … ادامه خواندن کاشت ریش تهران